• Ter1Aşırı terleme "ETS" ameliyatı sonrası görülen "Reaktif terleme"'nin(sırt, gövde, göbek, kasıklarda ameliyat sonrası görülen aşırı terleme) Cerrahi Tedavisi:

  1-) SEMPATİK SİNİR REKONSTRÜKSİYONU veya 

  2-) MELBOURNE TEKNİĞİ (AVNC)

  AMAÇLAR:
  - “Kesilen ve/veya klipslenen” (ETS ameliyatı sırasında) sempatik sinir uçlarının tekrar bağlantısının sağlanması
  - Hastanın “reaktif terleme” şikayetinin hafiflemesi ve rahatlamasının sağlanması
  - Genellikle sinir “regenerasyonu” 2-ay sonra gözlenir
  - Klinik etkiler / rahatlama 6-18 ay içerisinde gözlenir

 • KunduraciGogusu11

  Kunduracı ve güvercin göğsü düzeltilmesi ameliyatında nuss ameliyatı yanında dileyen hastaya herhangi bir yabancı cisim (metal bar,vs)  takılması ve çekilmesi gerekmeksizin düzeltme ameliyatları (suture support tekniği & robicsek tekniği) yapılmaktadır!

 • 01

  Akciğer Kanseri

  Akciğer kanserinin sıklığı, son yıllarda giderek artmaktadır. Daha önceleri akciğer kanseri sıklıkla 60 yaşın üzerindeki erkeklerde görülmesine rağmen, günümüzde akciğer kanserinin kadınlar arasında da sıklığı artmıştır. Erkeklerde görülme yaşı da 60 yaşın altına inmeye başlamıştır.

 • fft2mm272712

  Akciğer Nakli

  Doktorunuz sizi bir nakil merkezine yönlendirse de, bu hemen bir nakil adayı olarak kabul edildiğiniz anlamında değildir. Fiziksel ve psikolojik olarak değerlendirilmeniz gerekmektedir. Sizinle ve en az bir yakınınız ile nakil merkezinde görüşme yapılacaktır. Fiziksel durumunuzu ortaya koymak için bir seri teste tabi tutulacaksınız.

 • poland sendromu nedenleri

  Poland Sendromu

  Poland sendromunda, göğüs duvarı tutulumu, kaburgaların ve tek taraflı kaburga kıkırdaklarının kartilajların hafif derecede gelişmesinden tam yokluğuna kadar görülebilmektedir. 75 olgudan oluşan bir seride, 16 olguda göğüs duvarında çökme (depresyon) yapı bozukluğu (deformite) görülmüştür.

 • Gogus-Duvari-Tumoru-slider

  Göğüs Duvarı Kanseri

  Birincil göğüs duvarı kanserleri göğüs kafesindeki, kemik, kıkırdak ve yumuşak dokulardan orijin alabilen, selim veya habis, geniş bir gruptur. Göğüs duvarına olan yayılımlar ise akciğer, akciğer zarı, kas veya meme kanserlerinden kaynak alabilir. Bunlar uzak yayılım olabileceği gibi daha sık olarak lokal tutulum şeklindedir.
 • ampiyem1

  Ampiyem (Akciğer Zarları Arasında Ağır İltihaplanma)

  Müzmin (kronik) ampiyemler akciğer ve bronşların iltihaplanması, cerrahi sonrası bronş ile akciğer zarları arası boşluk ile bağlantı oluşması (BPF - bronkoplevral fistül) ya da kalan boşluğun iltihaplanması sonucu olarak rastlanan problemlerdir.

Akciğer Kanseri ve Ameliyatı

Akciğer kanseri

Akciğer Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer kanserinin sıklığı, son yıllarda giderek artmaktadır. Daha önceleri akciğer kanseri sıklıkla 60 yaşın üzerindeki erkeklerde görülmesine rağmen, günümüzde akciğer kanserinin kadınlar arasında da sıklığı artmıştır. Erkeklerde görülme yaşı da 60 yaşın altına inmeye başlamıştır.

Yemek Borusu Kanseri

yemek-borusu-kanseriYemek borusu, ağızdan başlayıp midede sonlanan kastan yapılmış özel bir tüptür. Görevi yutulan gıda ve içecekleri mideye ulaştırmaktır.

Günümüzdeki birçok kanser türü gibi “yemek borusu kanseri” de çevresel etkenlerle yakından ilişkilidir. Bunların başında sigara içmek yer alır. Bu ve özellikle yanında alkol alınması yemek borusu kanseri riskini artırmaktadır.

Yemek borusu kanseri kimlerde daha sık görülür?

1. Erkeklerde,
2. Şişmanlarda,
3. Sigara içenlerde,
4. Kronik alkol tüketicilerinde,
5. İleri yaşta,

Göğüs Duvarı Kanseri

Göğüs Duvarı Kanseri

Birincil göğüs duvarı kanserleri göğüs kafesindeki, kemik, kıkırdak ve yumuşak dokulardan orijin alabilen, selim veya habis, geniş bir gruptur. Göğüs duvarına olan yayılımlar ise akciğer, akciğer zarı, kas veya meme kanserlerinden kaynak alabilir. Bunlar uzak yayılım olabileceği gibi daha sık olarak lokal tutulum şeklindedir. Çeşitli kanser dışı hastalıklar da göğüs duvarına   yerleşebilir. Birincil göğüs duvarı tümörleri tüm kanserlerin %1-2’sinden daha azdır. Çocuklarda ve yetişkinlerde tüm birincil göğüs duvarı tümörleri içinde %50’den fazlası yumuşak doku kaynaklı kötü huylu tümörlerdir. Hastalarda ağrı ve şişlik başta olmak üzere çeşitli şikayetler olabilir, hastaların az bir kısmında şikayet yoktur. Tüm göğüs duvarı kanserlerinin esas tedavisi cerrahi olarak çıkarılması ve yeniden göğüs duvarının oluşturulmasıdır. Çoğu zaman göğüs cerrahi, plastik cerrahi ve beyin cerrahisinin ortak ameliyat yapması gerekmektedir.

Şilotoraks (Akciğer Zarları Arasında Lenf Sıvısı Birikmesi)

Şilotoraks (Akciğer Zarları Arasında Lenf Sıvısı Birikmesi)

Şilotoraks lenfatik kanalın bütünlüğünün bozulması sonucu akciğer zarları arasında (plevra boşluğu) lenf sıvısının toplanmasıdır. Yemek borusu (özofagus) cerrahisi, kalp-damar (kardiyovasküler) cerrahisi, sol köprücük kemiği altındaki atar damarın (subklaviyan arter) serbestleştirilmesini gerektiren göğüs cerrahisi ameliyatlatları, akciğer kanseri için yapılan ameliyatlar (rezeksiyon), evreleme ve tedavi edici cerrahi işlem için mediastinal cerrahinin yapılmasını gerektiren durumlarda ameliyat sonrası (postoperatif dönem) şilotoraks gelişebileceği gibi, boyun ve göğüsün delici (penetran) yaralanmaları ile de ortaya çıkabilir. Lenf kanalının (duktus torasikus) yaralanması künt, delici (penetran) yaralanma (travma) sonucu veya cerrahi sırasında oluşabilir. Künt yaralanmanın en sık oluş mekanizması omurganın ani arkaya zorlanması (hiperekstansiyon) neticesinde lenf kanalının diyaframın hemen üzerinden yırtılmasıdır.

Hemotoraks (Göğüs Kafesi Boşluğunda Kan Birikmesi)

Hemotoraks (Göğüs Kafesi Boşluğunda Kan Birikmesi)

Hemotoraks (Göğüs Kafesi Boşluğunda Kan Birikmesi) : Göğüs duvarıyla ak­ciğerler arasındaki boşluk olan plevra boşluğunda kan bulunması ya da toplanmasıdır.

Hemotoraks (Göğüs Kafesi Boşluğunda Kan Birikmesi) Nedeni: Delici ve kesici alet yaralanmaları, habis tümör­ler, ender olarak kan kanseridir. Göğüs duvarını kaplayan plevra zarıyla, akci­ğeri örten plevra zarı arasında oluşmuş yapışıklıkların yırtılması sonucu, kendi­liğinden de ortaya çıkabilir.

Hemotoraks (Göğüs Kafesi Boşluğunda Kan Birikmesi) Belirtileri: Hemotoraks, bir yara­lanma sonucu oluşmuşsa, ağrı, şok, so­lunum darlığı, göğüs duvarındaki yara­nın büyüklüğü ve ağırlığından beklen­meyecek kadar fazladır. Kanamanın şid­detine göre, belirtilerin ortaya çıkması, yavaş ya da hızlı olur ve yavaş oluşan bir hemotoraks’ta, hastada, artan ağrı ve solunum darlığı ile birlikte, ateş ve hız­lanan nabız da görülür. Kanın diyaframı tahriş etmesi (irritasyon) halinde karnın üst bölü­münde ağrı olabilir.

 • Akciğer kanseri nedir?
 • Akciğer nakli nedir?
 • Akciger nakli tedavisi nasıl yapılır?
 • Pektus karinatum nedir?
 • Pektus ekskavatum nedir?
 • Hiperhidroz-aşırı terleme nedir?
 • Hidatik kist ve ampiyem nedir?
 • Broşektazi ve verem hastalığı nedir?
 • Yemek borusu kanseri nedir?
 • Hemotoraks ve pnomotoraks nedir?