• Anasayfa
  • Hemotoraks (Göğüs Kafesi Boşluğunda Kan Birikmesi)

Hemotoraks (Göğüs Kafesi Boşluğunda Kan Birikmesi)

Hemotoraks (Göğüs Kafesi Boşluğunda Kan Birikmesi)

Hemotoraks (Göğüs Kafesi Boşluğunda Kan Birikmesi) : Göğüs duvarıyla ak­ciğerler arasındaki boşluk olan plevra boşluğunda kan bulunması ya da toplanmasıdır.

Hemotoraks (Göğüs Kafesi Boşluğunda Kan Birikmesi) Nedeni: Delici ve kesici alet yaralanmaları, habis tümör­ler, ender olarak kan kanseridir. Göğüs duvarını kaplayan plevra zarıyla, akci­ğeri örten plevra zarı arasında oluşmuş yapışıklıkların yırtılması sonucu, kendi­liğinden de ortaya çıkabilir.

Hemotoraks (Göğüs Kafesi Boşluğunda Kan Birikmesi) Belirtileri: Hemotoraks, bir yara­lanma sonucu oluşmuşsa, ağrı, şok, so­lunum darlığı, göğüs duvarındaki yara­nın büyüklüğü ve ağırlığından beklen­meyecek kadar fazladır. Kanamanın şid­detine göre, belirtilerin ortaya çıkması, yavaş ya da hızlı olur ve yavaş oluşan bir hemotoraks’ta, hastada, artan ağrı ve solunum darlığı ile birlikte, ateş ve hız­lanan nabız da görülür. Kanın diyaframı tahriş etmesi (irritasyon) halinde karnın üst bölü­münde ağrı olabilir.

 

Hemotoraks (Göğüs Kafesi Boşluğunda Kan Birikmesi) Tedavi: Fazla kan kaybında, kan nak­li (transfüzyon) gerekir ve plevra boşluğundaki kan, geniş delikli bir iğneyle ya da göğüs tüpü denilen plastik borucuklar (yaklaşık 1 cm çapında) ile yerel anestezi (uyuşturma) yardımıyla çe­kilir (aspire edilir) ve boşaltılır. Kanamanın durmadığı hallerde, bir göğüs cerrahının, göğüs kafesini açıp kaburgalar arasından göğüs boşluğuna girerek kanayan odakları bularak kanamayı usulune uygun bir şekilde durdurması gerekir.


Tablo I: “Hemotoraksın sınıflandırılması”:

Travmatik hemotoraks:

1. Künt travma
2. Penetran (kesici-delici) travma
a. Keskin aletle yaralanma
b. Ateşli silahla yaralanma
c. İyatrojenik (girişim sırasında) yaralanma:
- Santral venöz kateter uygulamasında,
- Torasentezde interkostal damar yaralanması,
- Transtorasik iğne aspirasyon biyopsilerinde,
- Tüp torakostomisinde akciğer veya göğüs duvarındaki damarların yaralanması ile oluşabilir.

Non-travmatik (spontan-kendiliğinden) hemotoraks:

1. Akciğere ait patoloji;

a. Büllöz amfizem
b. Nekrotizan enfeksiyon
c. Enfarktüsle birlikte akciğer embolisi
d. Tüberküloz
e. Arterio-venöz malformasyon
f. Herediter hemorajik telenjiektazi

2. Plevral patoloji;

a. Spontan pnömotoraksın tedavisinde oluşlturulan plevral yapışıklıkların yırtılması
b. Neoplazm (kanser)
c. Endometriozis.

3. Akciğer tümörleri;

a. Primer tümörler
b. Metastatik tümörler (melanomlar, trofoblastik tümörler).

4. Kan diskrazileri (kan bozuklukları);

a. Trombositopeni (trombosit sayısının azalması)
b. Hemofili
c. Sistemik antikoagülasyonun komplikasyonları (pıhtılaşmanın önlenmesine ait bozukluklar)
d. Von Willebrands hastalığı

5. Karın patolojileri;

a. Pankreas psödo kistleri
b. Dalak atar damarı balonlaşması
c. Karın zarı içinde kan toplanması

6. Akciğere ait olmayan göğüs boşluğundaki patolojiler;

a. Torasik aorta anevrizması (ana atar damar balonlaşması)
b. A. mammaria interna anevrizması (iman tahtasının arkasında hemen iki yanında uzanan atar damarın balonlaşması)

Tablo 2: HEMOTORAKSIN TEDAVİ ALGORİTMASI

Akçiğerin travmatik hastalıkları

Tablo 3: DELİCİ ALET YARALANMASI SONRASI TEDAVİ ALGORİTMASI

göğüs cerrahisi

Tablo 4: İNATÇI HEMOTORAKSTA TEDAVİ  ALGORİTMASI

akciğer kanseri

Kaynak

Solunum 2002, Cilt 4, Sayı Ek 1, Sayfa: 195-205

Yazdır e-Posta

Ulaşım