AKCİĞER KANSERİ ve ERKEN TANI – YAKIN TAKİP

Nedir ?

Akciğerin hücrelerinin çeşitli kanser yapıcı maddelere (sigara, hava kirliliği, radon gazı gibi) uzun süre maruz kalması sonucu gelişen kanserlerdir. Geç bulgu verir, hastaların %75’inde hastalık ileri evreye geldiğinde tanı konabilir.

Akciğer kanserinin nedenleri? Sigara (pasif içicilik dahil) en büyük sebeptir (%90). Bunun yanında hava kirliliği, kömür dumanı, asbest maruziyeti, topraktaki radon gazı. Bazı hastalarda ailesel öyküsü olanlarda daha yüksek oranda görülebilmektedir.

Nasıl tespit edilir? Hastada şikayetler olduğunda büyük olasılıkla hastalık erken dönemi geçmiş durumdadır. Ailesel öyküsü olanlar, sigara içenler, hava kirliliğine sürekli maruz kalanlar, yüksek stres altında çalışanlar, kronik beslenme ve uyku düzensizliği olanlar mutlaka bir uzman doktor tarafından genç yaşlardan itibaren takip edilmelidirler. Risk gruplarında, en iyi takip yıllık “düşük doz Akciğer Tomografisi” ile yapılmalıdır.

Akciğer kanserinin ilk belirtileri? Erken dönemlerde pek şikayet yapmaz. Genellikle daha ileri evrelerde kilo kaybı, göğüs ağrısı, yan ve sırt ağrısı, kan tükürme gibi şikayetlerle hastalar başvurabilir.

Akciğer kanseri evreleme? Klinik evreleme hastanın detaylı muayenesi, detaylı tetkikler ile yapılır (akciğer filmi, tomografi, MR ve PET/BT ileri tomografi, Kemik sintigrafisi, SFT – Solunum fonksiyon testi, ve diğer). Ilk üç evre erken dönemdir (cerrahi ön planda uygulanır). Evre 3B ve 4, ileri evredir; çoğunlukla cerrahi dışı Kemoterapi, Radyoterapi ve/veya İmmünoterapi ile tedavi edilirler. 3B akciğer kanseri? İleri evre, metastaz da yapmış safhadır. Hedefe yönelik tedaviler, İmmünoterapi, Kemoradyoterapi gibi güncel tedavilerle 5 yıl sağkalım %15-18’lere kadar çıkabilmektedir.

Akciğer kanseri aşısı? Küba aşısı (CIMAvax-EGF) ileri evre KHDAK (Küçük hücreli dışı Akciğer Kanseri) olanlarda sağkalım avantajı sağlamaktadır; 2 yıl sağkalım %38 iken 5 yıl sağkalım %23’e çıkmaktadır.

Akıllı ilaç? Hedefe yönelik (sadece kanser hücrelerini hedef alan) ajanlardır. Hedeflenebilen ana moleküler değişiklikler epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) mutasyonu, ALK translokasyonu ve ROS1 translokasyonudur.

Akciğer kanseri ameliyatı? Erken evrede ilk 2 evrede öncelik cerrahidir (VATS kapalı ameliyat ile); sağkalım 5 yıl için %70’ler civarındadır. Evre 3A’da önce neoadjuvan (Kemoradyoterapi) yapılıp kitle küçültüldükten sonra cerrahi yapılanlarda 5 yıl sağkalım %40-50 civarındadır. Yakın takip çok önemlidir.

Akciğer kanserini önlemenin en iyi yolu SİGARA, E-SİGARA, NARGİLE kullanımının mutlaka sonlandırılması ve ERKEN TEŞHİS ve YAKIN TAKİP çok önemlidir.

Doktorunuza sorun

PAYLAŞ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Son Yazılar

BRONKOSKOPİ

  Bronkoskopi, primer olarak bir tanı aracıdır. Bronkoskopinin en sık kullanım alanı, göğüs grafisi veya

DEVAMINI GÖR »

MEDIASTINOSCOPY

Akciğer hastalıklarında tanı ve tedaviye yönelik birçok cerrahi veya cerrahi dışı işlem tanımlanmış ve kullanılmıştır.

DEVAMINI GÖR »

YouTube