BRONKOSKOPİ

 

Bronkoskopi, primer olarak bir tanı aracıdır.

Bronkoskopinin en sık kullanım alanı, göğüs grafisi veya tomografisi normal olan hastalarda hemoptizi, açıklanamayan özellikle tek taraflı hışıltılı solunum veya öksürük gibi solunum semptomlarının sebebinin araştırılmasıdır.

Diğer başlıca endikasyonları; santral yerleşimli akciğer kitlesi, akciğer grafisinde hacim kaybı, akciğer absesi, kalıcı infiltrasyonlar, trakea ve ana bronşlarda deviasyon, açıklanamayan plevral efüzyonlar veya diafragma yükselmelerinde hava yollarını incelemektir.

Ek olarak bronkoskopi, periferik lezyonlarda, hiler-mediastinal lenfadenopati mevcudiyetinde, akciğer parenkim hastalıklarında akciğerin periferinden örnek alınmasında kullanılmaktadır.

Son olarak, bronkoskopi, akciğer kanseri evrelendirilmesinde, normal radyografik bulguları olduğu halde pozitif balgam sitolojisi olan hastaların değerlendirilmesinde, toraks travmaları veya hava yollarında şüpheli yabancı cisim ihtimalinde havayollarının değerlendirilmesinde yararlı bilgiler verir.

Endikasyonlar Tablo-1’de özetlenmiştir.

Tablo 1: Bronkoskopi endikasyonları:

I. Tanısal

•Semptomların değerlendirilmesi (hemoptizi (kan tükürme), lokalize “wheeze (ıslık sesi)”, açıklanamayan 3 haftadan uzun süren öksürük)

•Bronş içi hastalığın değerlendirilmesi (tümör,yabancı cisim, striktür (darlık), fistül, mukus tıkaç, termal hasar)

•Göğüs grafisindeki anormalliklerin değerlendirilmesi (kitle, infiltrasyon, atelektazi, plevral efüzyon – sıvı). •Hiler ve mediastinal lenf nodlarının endobronşiyal ultrason (EBUS) ile değerlendirilmesi

II. Hastalık seyrinin izlenmesi amacıyla

• Akciğer transplantasyonu

• Akciğer kanserinin evrelenmesi

III.Tedavi amaçlı/girişimsel

• Yabancı cisim çıkarılması

• Endobronşiyal lazer, kriyo, argon ve elektrokoter tedavisi

• Brakiterapi

• Endobronşiyal stent uygulaması

IV. Araştırma amaçlı

• Diffüz akciğer hastalıklarında bronkoalveoler lavaj uygulaması

• Astımda endobronşiyal biyopsi ve fırçalama

Endikasyonlardan da anlaşılacağı üzere, bronkoskopi daha çok akciğer kanseri teşhis ve evrelemesi amaçlı kullanılmaktadır.

Önceleri rijid bronkoskoplarla yapılan bu işlem günümüzde ağırlıklı olarak fiberoptik bronkoskoplarla icra edilmektedir. Rijit bronkoskopi ise, daha ağırlıklı olarak terapotik bronkoskopik uygulamalarda önemini korumaktadır. Endikasyonları Tablo-2’de verilmiştir. Ülkemizde diğer ülkelerde olduğu gibi fiberoptik bronkoskopi (FOB) uygulamaları çok daha yaygın olduğundan, burada FOB ile ilgili bilgiler sunulacaktır.

Tablo 2: Rijid bronkoskopi endikasyonları

  • Masif hemoptizi (kanlı balgam)
  • Yabancı cisim çıkartılması
  • Mekanik rezeksiyon
  • Mekanik dilatasyon
  • Trakeobronşiyal stenoz tedavisi

FOB, santral hava yollarındaki tümörlerde % 90-95 gibi yüksek tanı değerine sahipken periferik akciğer karsinomlarında bu oran % 50-60’a düşmektedir. Üç cm.den daha küçük periferik tümörlerde tanı değeri % 30 civarındadır. Komplikasyon oranı çok düşük olan bu yöntemle diğer akciğer hastalıklarının da teşhisi yapılabilmektedir. Tanısal amaçlı bronkoskopinin endikasyonlarına bağlı olarak toplam tanı değeri % 55-75 arasında değişmektedir.

Tablo 3- Bronkoskopi kontrendikasyonları

Mutlak Kontrendikasyonlar

1. % 100 O2 uygulaması sonucu PaO2 < 60 mmHg kalıyorsa – Tip II solunum yetmezliği

2. Ağır bronkospazm

3. Stabil olmayan astım

Kısmi kontrendikasyonlar

1. Kardiovasküler hastalıklar (6 ay içinde geçirilmiş MI, stabil angina, aritmi, hipertansiyon)

2. Serebrovasküler patoloji varlığı

3. Kafa içi basınç yüksekliği

4. Konvüzyon varlığı

5. Kanama diatezi

6. Trombositopeni (BAL için < 20.000/mm3, biyopsi için < 50.000/mm3)

7. Trombosit fonksiyon bozukluğu

8. Ağır anemi

9. Portal hipertansiyon

10. Üremi

Doktorunuza sorun

PAYLAŞ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Son Yazılar

BRONKOSKOPİ

  Bronkoskopi, primer olarak bir tanı aracıdır. Bronkoskopinin en sık kullanım alanı, göğüs grafisi veya

DEVAMINI GÖR »

MEDIASTINOSCOPY

Akciğer hastalıklarında tanı ve tedaviye yönelik birçok cerrahi veya cerrahi dışı işlem tanımlanmış ve kullanılmıştır.

DEVAMINI GÖR »

YouTube