ÇOCUKLARDA MİNİMAL İNVAZİV PECTUS EXCAVATUM (NUSS PROSEDÜRÜ)

Çocuklarda minimal invaziv PEKTUS EXCAVATUM (NUSS prosedürü) cerrahi onarımı sonrası KALP-AKCİĞER FONKSİYONUNUN İYİLEŞMESİ. (Ann Pediatr Cardiol. 2019 May-Aug;12(2):77-82. doi: 10.4103/apc.APC_121_18) ÖZET AMAÇ: Çocuklarda şiddetli PEKTUS excavatum, KALP-AKCİĞER fonksiyonel BOZULMAYA neden olabilir; bu nedenle NUSS prosedüründen önce ve sonra egzersize kardiyopulmoner yanıtı değerlendirdik. YÖNTEMLER: Çalışmaya ağır PEKTUS excavatum (Haller indeksi> 3.25) olan 9-18 yaşları arasında 24…

AŞIRI BÜYÜME HİPOTEZİNE KARŞI: PECTUS EXCAVATUM’DA DAHA KISA KABURGA KIDIRDAK UZUNLUKLARI

AMAÇ: Pectus excavatum, bilinen bir nedeni olmayan yaygın bir göğüs duvarı deformitesidir. Yaygın hipotez, pectus excavatum hastalarında sağlıklı bireylere göre fazla miktarda kaburga kıkırdak büyümesi olduğudur. MATERYAL VE YÖNTEMLER: Pektus excavatumlu 16 hastada ve 6 ve 32 yaşlarında 16 olgu (yaş ve cinsiyet uyumlu) kontrollerde, dördüncü ila sekizinci kaburga kıkırdak ve ilişkili kaburgaların radyolojik eğrisel…

AKCİĞER NAKLİ (TRANSPLANTASYON)

Neden akciğer nakline ihtiyaç duyulur? Sağlıklı akciğerler: Vücudunuzdaki her hücre işini yapabilmek için oksijene ihtiyaç duyar. Bir hücre oksijen kullandığında açığa çıkan karbon dioksit hızla uzaklaştırılmalıdır. Nefes aldığınızda oksijen İÇERİ girer, karbon dioksit DIŞARI çıkar. Kanınız oksijeni akciğerlerden hücrelere taşır ve karbon dioksiti dışarı atılmak üzere akciğerlere taşır. Kalp, kanı akciğerlere ileten ve akciğerlerden dönen kanı…

AKCİĞER KANSERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ

Akciğer kanseri en ölümcül kanserlerdendir. En önemli sebebi SİGARA’dır! ERKEN TANI çok önemlidir. Sigaranın bir an önce bırakılması ve sigara içilen ortama dahi girilmemesi ÇOK ÇOK önemlidir! AKCİĞER KANSERİ’nin tedavisinden once TANI’sının doğru konulması ve hastalığın EVRE’sinin doğru tayin edilmesi gerekir. Şikayetlerin çok ayrıntılı sorgulanması ve not edilmesi gerekir. Tanısal testler & Girişimler Akciğer grafisi…

AMPİYEM (AKCİĞER ZARLARI ARASINDA AĞIR İLTİHAPLANMA)

Müzmin (kronik) ampiyemler akciğer ve bronşların iltihaplanması, cerrahi sonrası bronş ile akciğer zarları arası boşluk ile bağlantı oluşması (BPF – bronkoplevral fistül) ya da kalan boşluğun iltihaplanması sonucu olarak rastlanan problemlerdir.. Ampiyemde tedavi 1918’de Graham tarafından tarif edildiği gibi ampiyem boşluğunun boşaltılması (drenaj) ve boşluğun kapatılması esasına dayanır. Etkili bir boşaltım, antibiyotik ve/veya Clagett işlemi…

BRONŞEKTAZİ (BRONŞLARIN KALICI GENİŞLEMESİ)

Bronşektazi, bronşların kronik ve yıkıcı iltihaplanması ile gelişen, geri dönüşümsüz genişlemesidir. Sebep akciğerlerin iltihaplanması be bronşların tıkanmasıdır (obstüksiyon). Modern cerrahi ve anestezinin gelişmesinden önce, fizyoterapi (postüral drenaj) ve endoskopik (bronkoskopi) temizlikten (aspirasyon) başka tedavi seçeneği yoktu. Öyle ki, şikayetlerin başlamasından sonra yaygın iltihaplanma (sepsis, zatüre-pnömoni, akciğer absesi) ve solunum yetmezliğinden dolayı 3-6 yıllık bir dönemde…

PECTUS EXCAVATUM & CARİNATUM (KUNDURACI & GÜVERCİN GÖĞSÜ DÜZELTME AMELİYATI)

Pectus Hastalığı, iman tahtasının ve çoğunlukla iman tahtasına bağlı olan kaburgaların da ya içe çöküklüğünü (kunduracı göğsü) ya da dışa çıkıklığını (güvercin göğsü) ifade eder. Çoğunlukla doğumsaldır, ergenlik döneminde şiddeti artar. Pektus ameliyatı bir rekonstrüktif düzeltme ameliyatıdır (NUSS ve ABRAMSON). Kapalı (torakoskopik) düzeltme ameliyatlarıdır. Başarı oranı %95 oranındadır. Ameliyat ideal olarak “7-14” yaşlarında yapılmalıdır. NOT: Bunun…

ŞİLOTORAKS (AKCİĞER ZARLARI ARASINDAKİ LENF SIVISI BİRİKMESİ)

Şilotoraks lenfatik kanalın bütünlüğünün bozulması sonucu akciğer zarları arasında (plevra boşluğu) lenf sıvısının toplanmasıdır. Yemek borusu (özofagus) cerrahisi, kalp-damar (kardiyovasküler) cerrahisi, sol köprücük kemiği altındaki atar damarın (subklaviyan arter) serbestleştirilmesini gerektiren göğüs cerrahisi ameliyatları, akciğer kanseri için yapılan ameliyatlar (rezeksiyon), evreleme ve tedavi edici cerrahi işlem için mediastinal cerrahinin yapılmasını gerektiren durumlarda ameliyat sonrası (postoperatif dönem) şilotoraks…

POLAND SENDROMU

Poland sendromu, her 1 /30.000 (canlı doğum) sıklığında görülür, genellikle nadiren ailesel-familial olabilen bir hastalıktır (sendrom). Meme kaslarının (pektoralis majör & minör) yokluğu, kaburga-kostaların yapısının bozuk olduğu veya hiç kaburga olmadığı-agenezi, koltukaltı-aksiller kıllanmanın olmaması, meme başının hiç olmadığı (atelia) veya memeinin hiç olmadığı (amastia), cilt altı yağ dokusunun yetersiz oluşu ve parmak aralarında perde veya…