YEMEK BORUSU KANSERİ NEDİR

Yemek Borusu Kanseri Nedir?

Özefagus kanseri (Yemek borusu), kanser hastalıklarının sebep olduğu dünya çapında en yaygın altıncı ölüm nedenidir. İnsidans oranları farklı coğrafi konumlarda farklılık gösterir. Özefagus kanseri, yemek borusundan kaynaklanan ve boğaz ile mide arasında geçen yiyecek borusundan kaynaklanan kanserdir. Şikayetler genellikle takılma hissi, yutma zorluğu (disfaji), ağrı ve kilo verme içerir. Yemek Borusu Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?…

MEDİASTİNAL KANSERLER

Mediasten; toraks boşluğunun, üstte toraks girişi, altta diyafragma, arkada vertebral kolon, önde sternum ve yanlarda pariyetal plevra ile çevrilen anatomik bir bölgesidir. Angulus sterni’den 4. intervertebral aralığa uzanan bir hat ile süperiyor ve inferiyor olarak ikiye ayrılır. İnferiyor bölüm, perikardiyal keseye göre anteriyor, orta (visseral) ve posteriyor (paravertebral) olmak üzere üç bölüm olarak isimlendirilir. Çoğu…