ÇOCUKLARDA MİNİMAL İNVAZİV PECTUS EXCAVATUM (NUSS PROSEDÜRÜ)

Çocuklarda minimal invaziv PEKTUS EXCAVATUM (NUSS prosedürü) cerrahi onarımı sonrası KALP-AKCİĞER FONKSİYONUNUN İYİLEŞMESİ. (Ann Pediatr Cardiol. 2019 May-Aug;12(2):77-82. doi: 10.4103/apc.APC_121_18) ÖZET AMAÇ: Çocuklarda şiddetli PEKTUS excavatum, KALP-AKCİĞER fonksiyonel BOZULMAYA neden olabilir; bu nedenle NUSS prosedüründen önce ve sonra egzersize kardiyopulmoner yanıtı değerlendirdik. YÖNTEMLER: Çalışmaya ağır PEKTUS excavatum (Haller indeksi> 3.25) olan 9-18 yaşları arasında 24…

YEMEK BORUSU KANSERİ NEDENLERİ

Yemek borusu kanseri nedenleri Yemek borusunu döşeyen hücrelerde “kronik tahrişe” neden olan kanser riskini artıran faktörler şunlardır: Şişmanlık Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) Safra reflüsü Yemek borusu hücrelerinde kanser öncesi değişiklikler (Barrett’s yemek borusu) Sigara Alkol Göğüs veya üst karına radyasyon tedavisi Gevşemeyen özofagus büzüğü nedeniyle yutma zorluğu (akalazya hastalığı) Yeterli meyve ve sebze yememek Çok…

FARKINDALIK TEMELLİ BİLİŞSEL HİPNOTERAPİ VE HİPERHİDROZ

Farkındalık temelli bilişsel hipnoterapi, cilt bozukluklarının fiziksel, duygusal, zihinsel ve / veya manevi yönlerini iyileştirmek için dikkat, bilişsel-davranışçı terapi ve hipnoterapiyi bütünleştirir. Farkındalık meditasyonu dahil olmak üzere meditasyon ve hipnoz, psiko-nöro-endokrin immünolojik mekanizmalar yoluyla cilt bozukluklarında odaklanma ve spesifik gelişmeler sağlamaya yardımcı olmak için trans fenomenini kullanır. Farkındalık temelli bilişsel hipnoterapi, hastalara yardım etmek için…

CIMAvax-EGF: İLERİ EVRE KHDAK’inde (KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ)

E-sigara (https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/prevention-and-healthy-living/stopping-tobacco-use-after-cancer-diagnosis/health-risks-e-cigarettes-smokeless-tobacco-and-waterpipes) Elektronik sigaralar, e-sigaralar veya buharlı sigaralar olarak da bilinir. Pille çalışan cihazlardır. Bazı e-sigaralar geleneksel sigaralara benzer yapılır. Tank sistemleri gibi diğer cihazlar sigaraya benzemez. E-sigaralar tütün yakmaz. Bunun yerine, nikotin ve diğer kimyasallarla dolu kartuşları vardır. Sıvı kimyasallar, bir kişinin soluduğu bir dumana dönüşür. E-sigaralar zararlı maddeler içerebilir. Ancak, bir kişinin maruz…

E-SİGARA

E-sigara (https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/prevention-and-healthy-living/stopping-tobacco-use-after-cancer-diagnosis/health-risks-e-cigarettes-smokeless-tobacco-and-waterpipes) Elektronik sigaralar, e-sigaralar veya buharlı sigaralar olarak da bilinir. Pille çalışan cihazlardır. Bazı e-sigaralar geleneksel sigaralara benzer yapılır. Tank sistemleri gibi diğer cihazlar sigaraya benzemez. E-sigaralar tütün yakmaz. Bunun yerine, nikotin ve diğer kimyasallarla dolu kartuşları vardır. Sıvı kimyasallar, bir kişinin soluduğu bir dumana dönüşür. E-sigaralar zararlı maddeler içerebilir. Ancak, bir kişinin maruz…

AŞIRI BÜYÜME HİPOTEZİNE KARŞI: PECTUS EXCAVATUM’DA DAHA KISA KABURGA KIDIRDAK UZUNLUKLARI

AMAÇ: Pectus excavatum, bilinen bir nedeni olmayan yaygın bir göğüs duvarı deformitesidir. Yaygın hipotez, pectus excavatum hastalarında sağlıklı bireylere göre fazla miktarda kaburga kıkırdak büyümesi olduğudur. MATERYAL VE YÖNTEMLER: Pektus excavatumlu 16 hastada ve 6 ve 32 yaşlarında 16 olgu (yaş ve cinsiyet uyumlu) kontrollerde, dördüncü ila sekizinci kaburga kıkırdak ve ilişkili kaburgaların radyolojik eğrisel…

E-SİGARALARIN OLUMSUZ YÖNÜ

Şimdi kötü haber. E-sigaralardaki nikotinin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Kronik nikotine maruz kalma insülin direncine ve tip 2 diyabete neden olabilir, ancak bu risk nikotinin iyi bilinen iştah bastırıcı etkileri ile dengelenebilir. Akciğerler çekilen nikotin kalp atım hızını ve kan basıncını arttırır. Nikotin kendi başına oldukça bağımlılık yaratır ve beyinde diğer ilaçlara, özellikle de gençlerde bağımlılık riskini artıran değişikliklere yol açabilir. Nikotin ayrıca ergenlerde önbeyin beyin gelişimini bozabilir,…

AKUT HAVAYOLU TIKANIKLIĞININ ACİL MÜDAHALE PRENSİPLERİ

ANAHTAR NOKTALAR Hava yolu yetmezliği özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve hava yolu tıkanıklığı olan hastaları erken teşhis ve tedavi etmek Basit hava yolu manevralarının kullanılması ile çoğu zaman açık bir hava yolu elde edilecektir. Oksijenlendirme önemlidir; yüksek oksijen konsantrasyonu sağlamaya çalışın. Alveollere ulaşmayan sadece ağıza oksijen verilmesi, hava yolu tıkanıklığı için bir tedavi değildir.…

E-SİGARA DUMANININ POTANSİYEL ZARARLI PARÇACIKLARI

E-Sigara Dumanı’nın Potansiyel Zararlı Parçacıkları E-sigara daha önce düşünüldüğü gibi zararsız değil! Yeni araştırmalar e-sigara dumanındaki küçük parçacıkların Akciğerin derinliklerine emilerek solunum hastalıklarına neden olurken var olan hastalıkları da kötüleştirebileceğini gösterdi. Jonathan Thornburg (RTI International araştırmacısı, Kuzey Karolayna), bu parçacıkların sigara dumanındaki kadar boyutta olduğunu ve %40’ının akciğerlerin en derin bölümlerine kadar ulaştığını söylemiştir. *Bu…