CIMAvax-EGF: İLERİ EVRE KHDAK’inde (KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ)

E-sigara (https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/prevention-and-healthy-living/stopping-tobacco-use-after-cancer-diagnosis/health-risks-e-cigarettes-smokeless-tobacco-and-waterpipes) Elektronik sigaralar, e-sigaralar veya buharlı sigaralar olarak da bilinir. Pille çalışan cihazlardır. Bazı e-sigaralar geleneksel sigaralara benzer yapılır. Tank sistemleri gibi diğer cihazlar sigaraya benzemez. E-sigaralar tütün yakmaz. Bunun yerine, nikotin ve diğer kimyasallarla dolu kartuşları vardır. Sıvı kimyasallar, bir kişinin soluduğu bir dumana dönüşür. E-sigaralar zararlı maddeler içerebilir. Ancak, bir kişinin maruz…

E-SİGARA

E-sigara (https://www.cancer.net/navigating-cancer-care/prevention-and-healthy-living/stopping-tobacco-use-after-cancer-diagnosis/health-risks-e-cigarettes-smokeless-tobacco-and-waterpipes) Elektronik sigaralar, e-sigaralar veya buharlı sigaralar olarak da bilinir. Pille çalışan cihazlardır. Bazı e-sigaralar geleneksel sigaralara benzer yapılır. Tank sistemleri gibi diğer cihazlar sigaraya benzemez. E-sigaralar tütün yakmaz. Bunun yerine, nikotin ve diğer kimyasallarla dolu kartuşları vardır. Sıvı kimyasallar, bir kişinin soluduğu bir dumana dönüşür. E-sigaralar zararlı maddeler içerebilir. Ancak, bir kişinin maruz…

AŞIRI BÜYÜME HİPOTEZİNE KARŞI: PECTUS EXCAVATUM’DA DAHA KISA KABURGA KIDIRDAK UZUNLUKLARI

AMAÇ: Pectus excavatum, bilinen bir nedeni olmayan yaygın bir göğüs duvarı deformitesidir. Yaygın hipotez, pectus excavatum hastalarında sağlıklı bireylere göre fazla miktarda kaburga kıkırdak büyümesi olduğudur. MATERYAL VE YÖNTEMLER: Pektus excavatumlu 16 hastada ve 6 ve 32 yaşlarında 16 olgu (yaş ve cinsiyet uyumlu) kontrollerde, dördüncü ila sekizinci kaburga kıkırdak ve ilişkili kaburgaların radyolojik eğrisel…

E-SİGARALARIN OLUMSUZ YÖNÜ

Şimdi kötü haber. E-sigaralardaki nikotinin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Kronik nikotine maruz kalma insülin direncine ve tip 2 diyabete neden olabilir, ancak bu risk nikotinin iyi bilinen iştah bastırıcı etkileri ile dengelenebilir. Akciğerler çekilen nikotin kalp atım hızını ve kan basıncını arttırır. Nikotin kendi başına oldukça bağımlılık yaratır ve beyinde diğer ilaçlara, özellikle de gençlerde bağımlılık riskini artıran değişikliklere yol açabilir. Nikotin ayrıca ergenlerde önbeyin beyin gelişimini bozabilir,…

AKUT HAVAYOLU TIKANIKLIĞININ ACİL MÜDAHALE PRENSİPLERİ

ANAHTAR NOKTALAR Hava yolu yetmezliği özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve hava yolu tıkanıklığı olan hastaları erken teşhis ve tedavi etmek Basit hava yolu manevralarının kullanılması ile çoğu zaman açık bir hava yolu elde edilecektir. Oksijenlendirme önemlidir; yüksek oksijen konsantrasyonu sağlamaya çalışın. Alveollere ulaşmayan sadece ağıza oksijen verilmesi, hava yolu tıkanıklığı için bir tedavi değildir.…

E-SİGARA DUMANININ POTANSİYEL ZARARLI PARÇACIKLARI

E-Sigara Dumanı’nın Potansiyel Zararlı Parçacıkları E-sigara daha önce düşünüldüğü gibi zararsız değil! Yeni araştırmalar e-sigara dumanındaki küçük parçacıkların Akciğerin derinliklerine emilerek solunum hastalıklarına neden olurken var olan hastalıkları da kötüleştirebileceğini gösterdi. Jonathan Thornburg (RTI International araştırmacısı, Kuzey Karolayna), bu parçacıkların sigara dumanındaki kadar boyutta olduğunu ve %40’ının akciğerlerin en derin bölümlerine kadar ulaştığını söylemiştir. *Bu…

ASBEST LİFLERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLUR MU?

ASBEST lifleri AKCİĞER KANSERİ’ne neden olur mu?   Asbest liflerinden SİLİKAT LİFLERİ asbeste maruziyet sonrası ömür boyu akciğer dokusunda kalır! Geçmişte ASBEST hem ısı hem de ses izolasyonu materyallerinde çok kullanıldığından çalışma iş ortamında maruziyet çok sık yaşanmıştır. Günümüzde asbest kullanımı birçok ülkede sınırlanmış ya da yasaklanmıştır. Hem AKCIĞER KANSERİ hem de MEZOTELYOMA (akciğer ve…

PASİF SİGARA İÇİCİLİĞİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLUR MU?

PASİF SİGARA içiciliği AKCIĞER KANSERİ’ne neden olur mu?   Pasif sigara içiciliği, veya ortamda bulunan tütün dumanı soluyanlar akciğer kanseri için ciddi risk altındadırlar. Araştırmalar göstermiştir ki, sigara içen biriyle yaşayanların Akciğer kanser riski hiç sigara içmeyenlere göre %24 daha fazladır!* Tahmini olarak Amerika’da yıllık 3000 ölümün sebebi “PASIF SİGARA İÇİCİLİĞİ” nedeniyledir!*.

SİGARA & KOAH

Sigara & KOAH SİGARA, Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) en önemli nedenidir. SİGARA, aynı zamanda KOAH alevlenmelirine de sebep olur.(https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000696.htm) SİGARA, hava keselerine, hava yollarına ve akciğerleri döşeyen hücrelere Zarar verir. “Hasarlanmış akciğerler”, hava giriş ve çıkışını zorlaştırarak solunumu güçleştirirler Akciğerleri korumanın ve KOAH şikayetlerinin kötüleşmesini önlemenin en ÖNEMLİ yolu SİGARAYI BIRAKMAKTIR! Ailenize ve arkadaşlarınıza…

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: SİGARA KULLANIMI AZALDI, AMA…

Dünya Sağlık Örgütü: Sigara Kullanımı Azaldı, Ama… Dünya Sağlık Örgütü: SİGARA KULLANIMI AZALDI, ama TÜTÜN KULLANIMI hala ANA ÖLÜM NEDENİ (Stephanie Nebehay, Mayıs 31, 2018): GENEVA (Reuters) SİGARA İÇİCİLİĞİ dünyada azalmakta, ancak sadece 8 ülkeden 1’i, 2025 yılı hedefine ulaşacak gibi görünüyor (DSÖ-Dünya Sağlık Örgütü) Tütün kullanımına bağlı KALP KRİZİ ve İNME’ye bağlı – dünyanın…