IPC set

Akciğer Kanseri Sıvı Tedavisi Nedir?

Kalıcı Tünelli Akciğer Kateteri Uygulaması Nasıl Yapılır? Akciğer kanseri veya diğer organ kanserlerinde eğer ileri evrede ise akciğerde tedaviyle geçmeyen hatta miktarı artan plevral malign effüzyon (kanserli akciğer sıvısı) birikebilir. Bu sıvının tedavisi hastaneye yatış gerektirir. IPC tünelli kateter ile hasta 1-2 gün hastanede kalır ve sonrasındaki süreyi evinde yakınlarıyla kendi yaşam ortamında geçirir. Akciğerinde…