Akciğer Tümörleri

Akciğer kanserinin sıklığı, son yıllarda giderek artmaktadır. Daha önceleri sıklıkla 60 yaşın üzerindeki erkeklerde görülmesine rağmen, günümüzde kadınlar arasında da sıklığı artmıştır. Erkeklerde görülme yaşı da 60 yaşın altına inmeye başlamıştır. Tümör nedir? Tümörlerin hepsi kanser midir? Kesin kanser tanısı nasıl konur? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla…

Akciğer Kanseri Erken Tanı

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer hücrelerinin çeşitli kanser yapıcı maddelere (sigara, hava kirliliği, radon gazı gibi) uzun süre maruz kalması sonucu gelişen kanser türüdür. Akciğer kanseri geç bulgu verir, hastaların %75’inde hastalık ileri evreye geldiğinde tanı konabilir. Akciğer Kanserinin Nedenleri?  Sigara (pasif içicilik dahil) en büyük sebeptir (%90). Bunun yanında hava kirliliği, kömür dumanı, asbest maruz kalmak, topraktaki radon…

Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer kanseri hastalığı en ölümcül kanser türlerindendir ve en önemli sebebi SİGARA’dır! Akciğer kanserinde tedaviden olumlu sonuç alabilmek için erken tanı koyulması çok önemlidir. Sigara kullanımının bırakılması ve sigara kullanılan ortamlardan uzak durulması kanser oluşumunun önleyici sebepleridir. Akciğer kanserinin tedavisinden önce hastalığın tanısının doğru konulması ve evresinin doğru tayin edilmesi gerekir. Şikayetlerin çok ayrıntılı sorgulanması…

akciğer kanseri vats

Akciğer Kanserinin Torakoskopik (Kapalı) Cerrahi Tedavisi

Akciğer Kanseri nedir? Akciğerde var olan normal hücrelerin aşırı ve kontrol dışı bölünmeleri neticesinde “kanserli doku” yani kitle (tümör) gelişimi görülür. Büyüklük ve yerleşim yeri farklılık gösterir ve buna bağlı olarak şikayetlere neden olur.Günümüzde “akciğer kanseri” artık kadınlarda da sıkça görülmeye başlamıştır. Erkeklerde görülme yaşı <60 yaş altına inmiştir. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi akciğer…

İmmünoterapi (Metastatik Akciğer Kanseri)

Akciğer kanseri, uzun zamandır tedavi edilmesi gereken en zor kanserlerden biri olarak kabul edilmektedir, çünkü genellikle teşhis konduğunda yayılmıştır. Diğer vücut kısımlarına yayıldığında doktorlar bunu Metastatik olarak adlandırır. İmmünoterapi adı verilen en yeni kanser tıbbi alanı, metastatik akciğer kanseri için etkili bir tedavi seçeneğidir. Başlangıç Bu tür bir tedavi, bağışıklık sisteminizin kanser hücrelerini daha iyi…

IPC set

Akciğer Kanseri Sıvı Tedavisi Nedir?

Kalıcı Tünelli Akciğer Kateteri Uygulaması Nasıl Yapılır? Akciğer kanseri veya diğer organ kanserlerinde eğer ileri evrede ise akciğerde tedaviyle geçmeyen hatta miktarı artan plevral malign effüzyon (kanserli akciğer sıvısı) birikebilir. Bu sıvının tedavisi hastaneye yatış gerektirir. IPC tünelli kateter ile hasta 1-2 gün hastanede kalır ve sonrasındaki süreyi evinde yakınlarıyla kendi yaşam ortamında geçirir. Akciğerinde…

akciğer kanseri - Tüberküloz

Akciğer Kanseri ve Tüberküloz Beraberliği!

Akciğer kanser vakalarında, eş zamanlı olarak akciğer veya akciğer dışı birçok hastalık eşlik edebilir. Akciğer kanser vakalarına sıkça eşlik eden hastalıklar kalp ve damar hastalıkları (%35-40), KOAH (%25-30), DM ve Tüberküloz (%3-5) ve diğer kanser türleridir. Ek hastalıklar morbidite, mortalite ve hastanın sağkalımı üzerine etkili olduğu için tedavi planlaması yapılırken dikkatli olunması gerekir. “Akciğer Tüberkülozu”…

Akciğer Kanseri

Akciğer Kanseri Ölüm Nedenleri?

Tümör Yükü Olması Tümörün varlığı, akciğer kanserli kişilerin yüzde 30’unda ölüm nedenidir.  Bu, akciğerlerdeki “tümör yükünden” ölen insanların % 4’üne, tekabül eder ve metastazlara bağlı “tümör yükünden” ölümlerin % 26’sından sorumludur. Enfeksiyonun Neden Olması Enfeksiyonlar hastaların % 20’sinde ölümden sorumludur. Bu insanların %12’sinde zatürre; %8 ‘nde, sepsis tespit edildi. Metastatik Hastalığın Komplikasyonları Akciğer kanseri vücudun…